χαραγή

χαραγή
η, ΝΜ
η ενέργεια τού χαράζω, το χάραγμα
νεοελλ.
1. χαρακιά, χαραγματιά
2. σχισμή, χαραμάδα
3. γραμμή, ράβδωση
4. (κυρίως σχετικά με κορμούς φυτών ή δέντρων) εντομή
5. η χαραυγή
6. ζωοτ. μικρή τομή στα αφτιά τών κατοικίδιων ζώων για να αναγνωρίζονται.
[ΕΤΥΜΟΛ. < θ. χαραγ- τού χαράσσω* + κατάλ. -ή (πρβλ. ἁρπαγ-ή)].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • χαραγή — η 1. η πράξη και το αποτέλεσμα του χαράζω, χάραγμα, χαράκι: Το ποτήρι αυτό έχει μια χαραγή. 2. χαραμάδα, σχισμή: Έβλεπαν τι γινόταν μέσα στο δωμάτιο από μια χαραγή της πόρτας. 3. χαραυγή …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • πυκνότητα — Φυσικό μέγεθος, που μπορεί να οριστεί ως η ποσότητα της ύλης (μάζα) που περιέχεται στη μονάδα όγκου ενός σώματος. Πιο απλά, για ομοιογενή σώματα, η π. ορίζεται με το πηλίκο της μάζας διά του όγκου του θεωρούμενου σώματος, ενώ για τα μη ομοιογενή… …   Dictionary of Greek

  • -γος — [ΕΤΥΜΟΛ. Κατάληξη συνθέτων στερητικών επιθέτων με παθητική σημασία που δηλώνουν εκείνον που δεν έχει πάθει ό,τι εκφράζει το ρήμα. Το επίθημα σε γος εμφανίστηκε αρχικά σε επίθετα προερχόμενα από ουσιαστικά ή ρήματα που έχουν το γ στο θέμα τους… …   Dictionary of Greek

  • άμυξις — ἄμυξις ( εως), η (Α) [ἀμύσσω] 1. σχίσιμο, ξέσχισμα 2. χαραγή, γρατσουνιά 3. ερεθισμός 4. φρ. «σικύα ἡ χωρὶς ἀμύξεως», κούφια βεντούζα …   Dictionary of Greek

  • ιμάντας — Όργανο σε σχήμα ατέρμονης ταινίας, το οποίο χρησιμοποιείται για να μεταδίδει την περιστροφική κίνηση από έναν άξονα σε έναν άλλο. Για τον σκοπό αυτό, o ι. αναπτύσσει τριβή πάνω σε τροχαλίες που συνδέονται σταθερά με τους άξονες. Η κινητήρια… …   Dictionary of Greek

  • ξέσμα — το (Α ξέσμα) αυτό που αφαιρείται με απόξεση, με ξύσιμο, ξύσμα, απόξεσμα, περίτριμμα αρχ. 1. το αποτέλεσμα τού ξέω, αυτό που λειάνθηκε 2. (κατά τον Ησύχ.) «ξόανον» 3. αμυχή, χαραγή 4. η λιθογλυφία 5. απόξεση 6. μτφ. α) οργή, ερεθισμός β) πρόκληση …   Dictionary of Greek

  • πρωτοχάραγος — η, ο, Ν αυτός που εμφανίστηκε πριν από λίγο («τού αγώνα πρωτοχάραγη βλάστηση», Παλαμ.). [ΕΤΥΜΟΛ. < πρωτ(ο) * + χαραγή (< χαράζω)] …   Dictionary of Greek

  • σκαριφισμός — ο, Ν [σκαριφίζω] 1. η ενέργεια και το αποτέλεσμα τού σκαριφίζω, χάραγμα, ξύσιμο 2. ιατρ. σκαριφησμός 3. εθνολ. τελετουργική επιφανειακή χαραγή τού δέρματος, κυρίως στο πρόσωπο, που εφαρμόζεται από ορισμένους λαούς ως ένδειξη τής κλάσης ηλικίας… …   Dictionary of Greek

  • χαράγιον — τὸ, Α [χαραγή] νόμισμα με χαραγμένες παραστάσεις στην επιφάνειά του …   Dictionary of Greek

  • χαρακώνω — χαρακῶ, όω, ΝΜΑ [χάραξ, ακος] περιβάλλω έναν τόπο με αιχμηρούς πασσάλους κυρίως για αμυντικούς σκοπούς, κατασκευάζω χαράκωμα, περιχαρακώνω νεοελλ. 1. σύρω με χάρακα παράλληλες ευθείες γραμμές πάνω σε μια επιφάνεια, ριγώνω 2. (στην αμπελουργία)… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”